Pre nekog vremena, posle dosta istraživanja i čitanja na temu, rešili smo da pređemo sa Apache web servera na Nginx. Pošto prelazak sa jednog softvera na drugi nikad nije lak, posle nekoliko zauzetih dana, uspeli smo sve da prebacimo na Nginx + PHP FPM kombinaciju. Inicijalni testovi koje smo radili...